Форма за докладване на нежелана лекарствена реакция

Моля чрез този формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на фирмата Софарма. Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра! Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти на Софарма АД.
Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел: обратна връзка, за да потвърдим получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация за да оценим подадения сигнал с оглед безопасността на лекарствения продукт и преценяване на възможностите за минимализиране или предотвратяване на риска; за да Ви информираме за предприетите мерки.
Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Адрес:
Софарма АД, Дирекция Управление на качеството и Регулаторното съответствие, Направление Лекарствена безопасност,
бул. Климент Охридски № 3, 1797 София
Телефон: +359 2 405 7413;
Факс: +359 2 974 3759;
E-mail: safety@sopharma.bg

Данни за лицето, даващо информация

Данни за пациента

Подозиран лекарствен продукт

Нежелана лекарствена реакция