Форма за докладване на нежелана лекарствена реакция

Данни за лицето, даващо информация

Форма за докладване на нежелана лекарствена реакция Моля чрез този формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на фирмата Софарма. Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра! Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на Софарма . Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел: обратна връзка, за да потвърдим получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация за да оценим подадения сигнал с оглед безопасността на лекарствения продукт и преценяване на възможностите за минимализиране или предотвратяване на риска; за да Ви информираме за предприетите мерки. Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Адрес: Софарма АД,
Отдел „Лекарствена безопасност“
„Илиенско шосе“ № 16, София 1220
Телефон: +359 2 8177 413
Факс: (02) 9743759
E-mail: safety@sopharma.bg

Данни за пациента

Подозиран лекарствен продукт

Нежелана лекарствена реакция